Mgr. Kamil Różyk

Kamil Rózyk

Magister fizjoterapii, student Akademi Osteopatii w Poznaniu,

Technik masażysta,

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w KatowicachPrzyjmuje po wcześniejszej rejestracji telefonicznej:
530 704 703,
prosimy dzwonić od pon. do pt. w godz. od 1200 - 1800.

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
 • Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach na kieruku fizjoterapii
 • Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr.1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach, kierunek Technik Masażysta (2010-2012)
 • GWSH w Katowicach, kierunek fizjoterapia- stopień 1:licencjat (2013-2016)
 • Student Akademii Osteopatii w Poznaniu(filia w Krakowie) (2019-)

KURSY I SZKOLENIA PODYPLOMOWE

 • Udział w konferencji:
  • Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego- terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej (2015)
 • Udział w warsztatach
  • Wykorzystanie najnowszych technologii w fizjoterapii dziecka na poziomie V w skali GMFCS- demonstracja pracy z dzieckiem;
  • Techniki prowadzące do usamodzielnienia podopiecznych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (2011);
 • Udział w kursach:
  • Szkolenie Masażu Bańką Chińską (2012);
  • Szkolenie Masażu Bańką Chińską (2013);
  • Szkolenie Masażu Gorącymi Kamieniami (2013);
  • Diagnoza i leczenie dysfunkcji narządu ruchu w koncepcie osteopatycznym. Moduł I. (2015)
  • Craniosacralterapia ukończenie I modułu szkolenia z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej obejmujące 40 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo- krzyżowego (2016)
  • Craniosacralterapia ukończenie 20 godzinnego kursu II stopnia Pływy i Pulsacje, linie Środkowe, Zaiskrzenia obejmujący teorię biodynamicznego mechanizmu terapii i umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania układów terapeutycznych na różnych poziomach rytmu czaszkowo- krzyżowego (2016)
  • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa ( Cranio -sakralna) 7 modułów (2016 - 2017)
  • Współczesne metody diagnostyki obrazowej w codziennej pracy fizjoterapeutycznej (2018)
  • Kinezjotaping statyczny i dynamiczny (2018)
  • Terapia mieśniowo-powieziowych punktów spustowych z diagnostyka funkcjonalna narządów ruchu (2018)

CERTYFIKATY KWALIFIKACJI


rejestracja rehabilitacja:
 530 704 703 od pon do pt w godzinach od 1200 do 1800; rejestracja lekarska:
 32 615 57 52 od pon do pt od 1600 do 1900;
Będziemy wdzięczni za informację, że trafili do nas Państwo za pośrednictwem internetu.

Wiadomości zamieszczone na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako porada lekarska.