Kontakt

Adres:

Prywatne Gabinety Specjalistyczne "Promocja Zdrowia"
ul. Hanki Sawickiej 2
43-603 Jaworzno

Plan dojazduTelefon:

(32) 615 57 52
Rejestracja telefoniczna w godz. 1200 - 1800

B�dziemy wdzi�czni za informacj�, �e trafili do nas Pa�stwo za po�rednictwem internetu.