Dr n. med. MARIUSZ MALISZEWSKI

Mariusz Maliszewski

Specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

przyjmuje:

wt./śr. w godz. 1600 - 1900. po wcześniejszej rejestracji telefonicznej: (32) 615 57 52


Zobacz opinie o tym lekarzu
w serwisie ZnanyLekarz.pl

WYKSZTAŁCENIE

 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • II stopień specjalizacji z neurochirurgii i neurotraumatologii
 • tytuł doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska pt.: "Zmienność unaczynienia tętniczego rdzenia kręgowego u człowieka" - rozprawa z wyróżnieniem)

PRAKTYKA

 • Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • Euroklinika w Katowicach-Ligocie
 • Specjalistyczny Gabinet Neurochirurgiczny w Jaworznie

ZAGRANICZNE STAŻE, KURSY I SZKOLENIA

 • Mainz (Niemcy) - 1997
 • Little Rock (USA) - 1997
 • Praga (Czechy) - 2003
 • Barcelona (Hiszpania) - 2005
 • Straubing (Niemcy) - 2005
 • Bruksela (Belgia) - 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014
 • Breda (Holandia) - 2007
 • Austin (USA) - 2007
 • Memphis (USA) – 2007
 • Genewa (Szwajcaria) - 2008
 • Saloniki (Grecja) - 2008
 • Monachium (Niemcy) - 2009
 • Salzburg (Austria) - 2010
 • Portomaso (Malta) - 2010
 • Paryż (Francja) - 2011
 • Bolonia (Włochy) - 2013
 • Bonn (Niemcy) - 2013
 • Strasbourg (Francja) - 2014
 • Newcastle (Wielka Brytania) - 2014
 • Amsterdam (Holandia) - 2014
 • Mediolan (Włochy) - 2014, 2015

CERTYFIKATY KWALIFIKACJI

SPIS PUBLIKACJI


Wykaz prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych:
 1. Unaczynienie tętnicze zgrubienia lędźwiowego i stożka rdzeniowego
  Aleksandrowicz Ryszard, Maliszewski Mariusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1985 T.19 nr 3 s. 254-259.
 2. Nietypowy zespół tętnic bruzdowo-spoidłowych.
  Szyrocka-Szwed Krystyna, Maliszewski Mariusz, Syc Bożena, Macyszyn Grażyna
  Neurol Neurochir.Pol. 1988 T.22 nr 4 s. 343 - 347.
 3. Podostry krwiak nadtwardówkowy.
  Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Lech Arkadiusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1991 T.25 nr 6 s.756-761
 4. Ostry, samoistny krwiak nadtwardówkowy odcinka piersiowego kanału kręgowego.
  Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Powązka Piotr, Wanik Mirosław
  Neurol.Neurochir.Pol. 1992 T.26 nr 2 s.257-261
 5. Tętniak rozwarstwiający tętnicy móżdżkowej tylnej dolnej.
  Kopera Marek, Majchrzak Henryk, Ładziński Piotr, Stech Wojciech, Maliszewski Mariusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1992 T.26 nr 6 s.897-901
 6. Przypadek kłębczaka okolicy lędźwiowej.
  Wanik Mirosław, Majchrzak Henryk, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Maliszewski Mariusz, Ładziński Piotr
  Neurol.Neurochir.Pol. 1993 T.27 nr 1 s.127-129.
 7. The aneurysms of the insular segment of the middle cerebral artery.
  Ładziński Piotr, Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Dragan Tadeusz, Aleksandrowicz Ryszard
  Neurol.Neurochir.Pol. 1993 T.27 supl.2: Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kraków 20-23.06.1992, s.74-80.
 8. The modification of angiographic method of identification of the cortical branches of the middle cerebral artery.
  Ładziński Piotr, Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Kopera Marek, Aleksandrowicz Ryszard
  Neurol.Neurochir.Pol. 1993 T.27 supl.2: Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kraków 20-23.06.1992, s.299-303.
 9. Obszary naczyniowe rdzenia kręgowego.
  Maliszewski Mariusz, Ładziński Piotr, Aleksandrowicz Ryszard, Majchrzak Henryk
  Neurol.Neurochir.Pol. 1994 T.28 nr 6 s.869-881.
 10. Pozaszpikowa erytropoeza w naczyniakach płodowych móżdżku.
  Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Ładziński Piotr, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Lech Arkadiusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1995 T.29 nr 5 s.713-722.
 11. Poglądy na etiopatogenezę workowatych tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Ładziński Piotr, Koper Robert, Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk
  Neurol.Neurochir.Pol. 1996 T.30 nr 4 s.649-657.
 12. Dostęp oczodołowo-jarzmowy i biegunowo-skroniowy do tętniaków podziału tętnicy podstawnej.
  Majchrzak Henryk, Ładziński Piotr, Maliszewski Mariusz
  Przegl.Lek. 1996 T.53 supl.1: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków 20-23.06.1996, s.100-102
 13. Wyniki leczenia złośliwych glejaków mózgu w Oddziale Neurochirurgii w Sosnowcu.
  Maliszewski Mariusz, Kaspera Wojciech, Majchrzak Henryk, Stępień Tomasz, Idzik Mirosław
  Przegl.Lek. 1996 T.53 supl.1: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków 20-23.06.1996, s.239-242
 14. Ocena zmian prędkości przepływu krwi w naczyniach mózgowych metodą TCD u chorych po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych.
  Autorzy: Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak, Tomasz Stępień.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.1997; T.31, nr 3, s.493-507
 15. The accessory anterior cerebral artery : case report and anatomic analysis of vascular anomaly.
  Autorzy: P[iotr] Ładziński, M[ariusz] Maliszewski, H[enryk] Majchrzak.
  Źródło: Surg.Neurol.1997; Vol.48, No.2, p.171-174

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.328
 16. Zastosowanie przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej do oceny prędkości średniej i współczynnika pulsacji w tętnicach wewnątrzczaszkowych u chorych po średnio ciężkim i lekkim urazie głowy.
  Autorzy: W. Kaspera, M[ariusz] Maliszewski, H[enryk] Majchrzak.
  Źródło: Med.Praktyczna - Neurotraumatologia1998; Nr 1, s.51-65.

  Punktacja ministerstwa: 3.000
 17. Zastosowanie uszypułowanego płata okostnego w plastyce podstawy dołu przedniego czaszki.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr Ładziński, Mirosław Idzik, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.1998; T.32 nr 3, s.563-571.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 18. Leczenie operacyjne guzów śródrdzeniowych.
  Autorzy: Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: W: Problemy Współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii. / Red.: S. Nowak, R. Żukiel
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1998
  Opis fizyczny: s.297-303.

  Punktacja ministerstwa: 6.000
 19. Leczenie operacyjne guzów śródrdzeniowych - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak, Paweł Gruenpeter, Marek Nowaczenko, Piotr Ładziński.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.1999; T.33 nr 4, s.857-872.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 20. Occlusion of radicular arteries - reasons, consequences and anastomotic substitution pathways.
  Autorzy: M[ariusz] Maliszewski, P[iotr] Ładziński, R[yszard] Aleksandrowicz, H[enryk] Majchrzak, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, J[oanna] Wolańska-Karut.
  Źródło: Spinal Cord1999; Vol.37 No.10, p.710-716.

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.986
  Punktacja ministerstwa: 15.000
 21. Is extramedullary hematopoiesis in cerebellar hemangioblastomas common?
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Piotr Ładziński.
  Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2000; Vol.9 No.4 Suppl.1, p.21-24.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 22. Relationship between variability of the dvision and aneurysms of pericallosal artery.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2000; Vol.9 No.4 Suppl.1, p.41-46.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 23. Approaches to posterior circulation aneurysms and results of the operations.
  Autorzy: Henryk Majchrzak, Piotr Ładziński, Marek Kopera, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 6 supl.6, s.27-34.
  Uwagi: 4th Polish-German Neurosurgical Meeting, Krzyżowa 20-22.10.2000

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 24. Przypadek złożonych nieprawidłowości rozwojowych i tętniaka przedniej części koła tętniczego mózgu.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 1, s.177-185.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 25. Zespół zakotwiczonego rdzenia kręgowego u dorosłych.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 6, sd.1269-1279.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 26. Zewnątrzoponowy naczyniako-włókniako-tłuszczak kanału kręgowego.
  Tytuł angielski: Epidural angiofibrolipoma of the spinal canal.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski, Adam Sikora, Joanna Wolańska-Karut.
  Źródło: Chir.Pol. / Pol.Surg.2001; T.3 nr 1, s.35-43.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 27. Próba zastosowania błony przeciwzrostowej Gore-Tex w operacjach dyskopatii lędźwiowych.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Michał Tymowski, Paweł Lelek, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2004; T.38 nr 4, s.271-277.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 28. Samoistna przepuklina rdzenia kręgowego - rzadka przyczyna zespołu Brown-Sequarda.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2004; T.38 nr 3, s.215-219.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 29. Wyniki leczenia operacyjnego glejaków śródrdzeniowych.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2004; T.38 nr 6, s.483-488.

  Punktacja ministerstwa: 5.000
 30. Variability of the division of the cortical branches of the posterior cerebral artery.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Anat.Rec.Part A2005; Vol.282A, No.1, p.74-82

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.807
  Punktacja ministerstwa: 32.000
 31. Stabilizacja szyjno-potyliczna w chirurgicznym leczeniu patologii pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2005; T.39 nr 3, s.188-194.

  Punktacja ministerstwa: 9.000
 32. Leczenie operacyjne guzów śródrdzeniowych z zastosowaniem methylprednizolonu - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Wiad.Lek.2006; T.59 nr 7-8, s.481-485.

  Punktacja ministerstwa: 6.000
 33. Direct and remote outcome after treatment of tumors involving the cavernous sinus and its surroundings.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak, Wojciech Kaspera, Michał Tymowski, Piotr Adamczyk.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2008; T.42, nr 5, s.402-415.

  Punktacja ministerstwa: 9.000
 34. Dostęp boczny do zatoki jamistej i jej otoczenia - analiza techniki operacyjnej w oparciu o symulacje na zwłokach.
  Tytuł angielski: Lateral approach to the cavernous sinus and its surroundings - analysis of surgical technique based on cadaver simulations.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2008; T.42, nr 5, s.431-440.

  Punktacja ministerstwa: 9.000
 35. Direct and remote outcome after treatment of tumours involving the central skull base with the extended subfrontal approach.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski, Piotr Adamczyk.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2009; Vol.43, nr 1, s.22-35

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 36. Dostęp podczołowy rozszerzony do centralnej części podstawy czaszki - analiza techniki operacyjnej w oparciu o symulacje na zwłokach.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2009; Vol.43, nr 1, s.59-70

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 37. Direct and remote outcome after treatment of tumours involving the subtemporal fossa and related structures with the extended subtemporal approach.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Cezary Szymczyk, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Adam Maciejewski, Janusz Wierzgoń, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski, Piotr Adamczyk.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, nr 2, s.148-158

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 38. Dostęp czołowo-skroniowo-oczodołówo-jarzmowy - analiza techniki operacyjnej na podstawie symulacji na zwłokach.
  Tytuł angielski: Fronto-temporo-orbito-zygomatic approach - analysis of the surgical technique on cadaver simulations.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, nr 5, s.492-503

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 39. Dostęp podskroniowy rozszerzony do dołu podskroniowego i jego otoczenia - analiza techniki operacyjnej na podstawie symulacji na zwłokach.
  Tytuł angielski: Extended subtemporal approach to the subtemporal fossa and related structures - analysis of the surgical technique based on cadaver simulation.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, nr 2, s.159-171

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 40. Śluzowiaki i ropniako-śluzowiaki penetrujące do jamy czaszki i oczodołu.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr Ładziński, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol. 2011; 45, 4: 342–350

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 41. Dostęp do otworu szyjnego i jego otoczenia – analiza techniki operacyjnej w oparciu o symulacje na zwłokach.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol. 2011; 45, 3: 260–274

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 42. Bezpośrednie i odległe wyniki leczenia przyzwojaków otworu szyjnego z wykorzystaniem różnych zakresów dostępu operacyjnego
  Autorzy: Piotr Ładziński, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol. 2011; 45, 3: 213–225

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 43. Intracranial subdural hematoma and pneumocephalus after spinal instrumentation of myelodysplastic scoliosis.
  Autorzy: Roman Nowak, Mariusz Maliszewski, Lech Krawczyk
  Źródło: Journal of Pediatric Orthopaedics B 2011 Jan;20(1):41-5.

  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.66
 44. Dostęp przezkłykciowy częściowy – analiza techniki operacyjnej na podstawie symulacji na zwłokach
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski
  Źródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 3: 245-256
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 45. Bezpośrednie i odległe wyniki leczenia oponiaków przedniej części pogranicza czaszkowo-szyjnego z wykorzystaniem dostępu przezkłykciowego częściowego.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski, Piotr Adamczyk
  Źródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 3: 205-215
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja ministerstwa: 13.000


rejestracja rehabilitacja:
 530 704 703 od pon do pt w godzinach od 1200 do 1800; rejestracja lekarska:
 32 615 57 52 od pon do pt od 1600 do 1900;

dr Maliszewski przyjmuje we wtorki i środy w godz. 1600 do 1900
Będziemy wdzięczni za informację, że trafili do nas Państwo za pośrednictwem internetu.

Wiadomości zamieszczone na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako porada lekarska.