Promocja Zdrowia


Prywatne Gabinety Specjalistyczne w Jaworznie

Osiedle Sta�e, ul. Hanki Sawickiej 2
Tel.: (32) 615 57 52
Rejestracja telefoniczna od 16.00 do 19.00

Proponujemy us�ugi specjalist�w w zakresie:
  • neurochirurgii
  • pediatrii
  • urologii
  • rehabilitacji ruchowej
  • proktologii
  • USG
  • chirurgii og�lnej i naczyniowej
  • terapii skolioz metod� FED
  • osteopatii
  • terapii manualnej narz�du ruchu

Dr n. med. Mariusz Maliszewski

Specjalista Neurochirurg, Neurotraumatolog

Diagnostyka i leczenie b�l�w g�owy i kr�gos�upa, kwalifikacje do zabieg�w neurochirurgicznych (czytaj wi�cej >)

Przyjmuje we wtorki i �rody od 16:00
po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej

Lek. med. Krzysztof Dyczkowski

Specjalista Chirurgii Og�lnej, Proktolog

Leczenie chor�b jelita grubego i odbytu, kwalifikacja do zabieg�w chirurgicznych

Przyjmuje w poniedzia�ek od 19.00

Lek. med. Jedrzej G�asek

Specjalista Radiodiagnosta

USG jamy brzusznej, uk�adu moczowego, prostaty, narz�d�w rodnych, ci��y, tarczycy

Przyjmuje w poniedzia�ki od 18.00

Rodzaj wykonywanych bada� USG oraz spos�b przygotowania

Badania wykonywane s� aparatem firmy GE Logiq 3, g�owice elektroniczne szerokopasmowe o cz�stotliwo�ciach od 2 mHz do 10 mHz

Badanie jamy brzusznej
Na czczo przez co najmniej 4 godz
Wstrzymanie si� od palenia
Nie picie napoj�w gazowanych.

Badanie uk�adu moczowego, gruczo�u krokowego
Pe�en p�cherz (1 godz przed badaniem wypi� 1 litr p�ynu)

Badanie narz�du rodnego
Pe�en p�cherz (1 godz przed badaniem wypi� 1 litr p�ynu)

Badanie ci��y do 3 miesi�cy- pe�en p�cherz
powy�ej 3 miei�cy bez przygotowania

Badanie tarczycy, �linianek, piersi, j�der, stawy biodrowe (u dzieci)
bez przygotowania

Badanie Dopplerowskie
(przep�ywy w naczyniach szyjnych, kr�gowych oraz ko�czyn)
bez przygotowania

Lek. med. Tomasz So�tysik

Specjalista Urolog

Leczenie chor�b uk�adu moczowego, kwalifikacje do zabieg�w urologicznych

Przyjmuje w pi�tki od 17.00

Mgr Renata Sagan

Specjalista 1� Rehabilitacji Ruchowej, Osteopata

Leczenie b�l�w kr�gos�upa i g�owy nowoczesnymi metodami terapii manualnej (czytaj wi�cej >)

Przyjmuje po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej:
601 40 42 79
(Rejestracja telefoniczna czynna w dni powszednie, w godzinach 13-18)

Mgr Justyna Wilczek

Magister fizjoterapii

Absolwentka �l�skiej Akademii Medycznej,
studentka Osteopathie Schule Deutschland

Dyplomowana terapeutka metod S-E-T, kinezjo taping

Przyjmuje po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej:
508 913 454

Lek. med.Pawe� Wodecki

Chirurg naczyniowy

Diagnostyka i leczenie schorze� t�tnic i �y�. Nowoczesna matoda usuwania �ylak�w ko�czyn dolnych (umowa z Kas� Chorych ) , kwalifikacja do LCH.

Przyjmuje w ostatni poniedzia�ek miesi�ca o 17.00

Lek. med. Joanna Migurska-Major

Pediatra, Specjalista reumatolog dzieci�cy

Codzienne wizyty domowe tel.: 693 563 446

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.