centrum Terapii Kr�gos�upa
Mgr RENATA SAGAN

Renata Sagan

Specjalista rehabilitacji ruchowej, Osteopata


Absolwentka Osteopathie Schule DeutschlandPrzyjmuje po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej: +48 601 40 42 79

WYKSZTA�CENIE

 • Medyczne Studium Zawodowe, Kierunek Fizjoterapii w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc�awiu, kierunek: Rehabilitacja Ruchowa (Praca magisterska pt .� Wczesna rehabilitacja pacjent�w po udarach niedokrwiennych m�zgu�)
 • I stopie� specjalizacji z rehabilitacji ruchowej
 • Akademia Osteopatii w Poznaniu (filia Osteopathie Schule Deutschland)

PRAKTYKA

 • 1990-2008 r. - praca na Oddziale Neurologii oraz w Katedrze i Klinicznym Oddziale Neurochirurgii w Wojew�dzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 w Sosnowcu
 • od 1995 r. - Prywatny Gabinet Terapii Manualnej - �Centrum Terapii Kr�gos�upa� w Jaworznie
Wsp�autorka prac przedstawionych na Kongresie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w 1996 i 1997 r., pracy prezentowanej na XI Sympozjum Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurg�w w 2003 r. oraz autorka pracy przedstawianej na III Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego w 2003 r.

KURSY I SZKOLENIA PODYPLOMOWE

 • 1997-2001 - McKenzie Spinal Mechanical Therapy
 • 1998-2001 - Kaltenborn / Evjenth Manual Therapy
 • 1999-2001 - PNF rozwijaj�cy
 • 2001 - PNF w Neurologii
 • 2001 - S-E-T Terapii Master i rozwijaj�cy
 • 2004-2006 - Mulligan�s Mobilisation with Movement. A-B-C-course
 • 2005 - Medical Taping
 • 2005 - Terapia McKenzie w stawach obwodowych
 • 2006 - Trigger Points, Pain and Muscle Tone
 • 2006-2007 - Funktionelle Osteopathie und Integration
 • 2009 - "Osteopatyczne Techniki Funkcjonalne"
 • 2011 - "Kurs Kliniczny-zaj�cia praktyczne z pacjentem"
 • 2011 - "M�zg i o�rodkowy uk�ad nerwowy w uj�ciu osteopatycznym"
 • 2012 - "Uroginekologia" � Caroline Stone DO MSc

CERTYFIKATY KWALIFIKACJI
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52

B�dziemy wdzi�czni za informacj�, �e trafili do nas Pa�stwo za po�rednictwem internetu.

Wiadomo�ci zamieszczone na tej stronie maj� jedynie charakter informacyjny, nie mog� by� traktowane jako porada lekarska.