Zabiegi operacyjne kręgosłupa

Mariusz Maliszewski

Dr n. med. MARIUSZ MALISZEWSKI


W 2010 roku rozpoczęliśmy współpracę z Eurokliniką dr Jerzego Wigusa. Euroklinika jest komfortową i nowoczesną placówką medyczną z siedzibą w Katowicach - Ligocie. Posiada sale operacyjne i pooperacyjne oraz gabinety lekarskie. Ośrodek wyposażony jest w sprzęt medyczny najnowszej generacji i nie ma możliwości aby pojawiły się jakiekolwiek problemy z zaopatrzeniem w sprzęt, leki czy materiały medyczne, co jest zmorą publicznych ośrodków medycznych. Daje to szeroki zakres bezpieczeństwa dla pacjentów i niezwykły komfort dla operujących tu chirurgów.

Uzupełnieniem całości są komfortowe pokoje pobytowe dla pacjentów. Wszelkie warunki bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów zapewnia wykwalifikowany zespół medyczny, a do każdego rodzaju interwencji chirurgicznych stosuje się najnowsze osiągnięcia techniki medycznej. Ponadto po zabiegach klinika zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Zgodnie z deontologią lekarską personel medyczny gwarantuje pacjentom całkowitą dyskrecję.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szerokiej gamy małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych kręgosłupa, takich jak:
  1. Nukleoplastyka szyjna i lędźwiowa
  2. Disc FX
  3. Mikrodiscektomia lędźwiowa
  4. Mikrodiscektomia lędźwiowa ze stabilizacją kręgosłupa
  5. Dynamiczna stabilizacja międzywyrostkowa
  6. Discektomia szyjna
  7. Wertebroplastyka

1. NUKLEOPLASTYKA SZYJNA I LĘDŹWIOWA


Nukleoplastyka
Rys. 1 Nukleoplastyka
źródło: nucleoplasty.com
Metoda przezskórnego leczenia niewielkich przepuklin jądra miażdżystego w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym i trwa 20-40 minut (jeśli leczymy jeden poziom np.L4-L5).

Pod kontrolą aparatu RTG nakłuwa się chory dysk, po czym do jego wnętrza wprowadza się specjalną elektrodę wytwarzającą łuk plazmowy. W temperaturze 40-50 stopni Celsjusza następuje odparowanie około 20-25% objętości jądra miażdżystego. Następuje istotne zmniejszenie ciśnienia wewnątrzdyskowego, dzięki czemu przepuklina w ciągu kilku tygodni wycofuje się.

Często efekt przeciwbólowy pojawia się bezpośrednio po zabiegu. Skuteczność zabiegu to 60-70% dobrych i bardzo dobrych wyników w odcinku lędźwiowym i 80% w odcinku szyjnym. Pacjent około 2 godziny po zabiegu jest wypisywany do domu.

Wykorzystujemy sprzęt amerykańskiej firmy ArthroCare.


2. ODBARCZENIE PRZEPUKLINY JĄDRA MIAŻDZYSTEGO Z PLASTYKĄ PIERŚCIENIA WŁÓKNISTEGO - DISC FX.


Disc-FX
Rys. 2 Disc-FX
źródło: elliquence.com
Metoda Disc-FX jest połączeniem trzech różnych, dotychczas stosowanych metod przezskórnego odbarczania dysków lędźwiowych: endoskopowego usunięcia dysku, nukleoplastyki koblacyjnej oraz plastyki pierścienia włóknistego - IDET.

Zabieg przebiega w trzech etapach- po wprowadzeniu do dysku odpowiedniej kaniuli, jak w metodzie endoskopowej, małymi kleszczykami mechanicznie usuwamy część zwyrodniałego jądra miażdżystego w okolicy przepukliny. W drugim etapie do powstałej w jądrze jamy wprowadzamy elektrodę TriggerFlex , którą wykonujemy ablację czyli odparowanie dalszych części jądra miażdżystego. Po wykonaniu odpowiedniego odbarczenia krążka elektroda pod kontrolą aparatu RTG jest zaginana w kierunku uszkodzonego pierścienia, który następnie koaguluje się od wewnątrz, jak w metodzie IDET. Miejsce pęknięcia pierścienia obkurcza się, a przepuklina szybciej wycofuje się.

Wprowadzenie endoskopu na każdym etapie zabiegu umożliwia kontrolę adekwatnego odbarczenia dysku. Zabieg jest wykonywany znieczuleniu miejscowym i około 2 godziny po zakończeniu operacji pacjent jest wypisywany do domu. Skuteczność zabiegu - przy prawidłowej kwalifikacji - to około 80% bardzo dobrych wyników.

Stosujemy oryginalny sprzęt amerykańskiej firmy Elliquence.


3. MIKRODISCEKTOMIA LĘDŹWIOWA


Mikrodiscektomia
Rys. 3 Mikrodiscektomia
źródło: Clinical Symposia
Low Back Pain (Nov. 1987)
W przypadku, gdy dochodzi do całkowitego przerwania pierścienia włóknistego i powstania tzw. podwięzadłowej przepukliny jądra miażdżystego, lub też sekwestracji jądra miażdżystego ( a więc oderwania się fragmentu jądra) metody przezskórne są nieskuteczne. Standardem postępowania jest tzw. mikrodiscektomia.

Zabieg polega na wykonaniu cięcia skórnego 4-6cm (w zależności od wagi pacjenta i grubości podskórnej tkanki tłuszczowej) nad kręgosłupem. Następnie delikatnie odpreparowuje się mięśnie przykręgosłupowe i montuje specjalną endoskopową rozwórkę odsuwającą mięśnie i oświetlającą pole operacyjne. Wtedy stosując lupy operacyjne, w odpowiednim powiększeniu obrazu, otwieramy kanał kręgowy poprzez usunięcie więzadła i fragmentu kostnego łuku kręgowego. Dzięki odpowiedniemu powiększeniu i oświetleniu pola operacyjnego możemy bezpiecznie wypreparować znajdujące się w kanale kręgowym nerwy i usunąć wypadnięte fragmenty jądra miażdżystego. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa 60-120minut. Kilka godzin po wybudzeniu się z narkozy pacjent może wstawać do toalety, na drugi dzień może swobodnie się poruszać, a w drugim dniu po zabiegu jest wypisywany do domu.


4. MIKRODISCEKTOMIA LĘDŹWIOWA ZE STABILIZACJĄ KRĘGOSŁUPA


Mikrodiscektomia lędźwiowa ze stabilizacją kręgosłupa
Rys. 4 Klatki międzytrzonowe
T-PAL oraz stabilizacja
przeznasadowa śrubami
źródło: synthes.com
W sytuacji gdy przepuklinie krążka międzykręgowego towarzyszy niestabilność kręgosłupa bądź istotne zwężenie przestrzeni międzykręgowej i otworów międzykręgowych samo usunięcie przepukliny nie przyniesie oczekiwanych przez pacjenta efektów. Zabieg operacyjny oprócz usunięcia przepukliny powinien doprowadzić do odtworzenia wysokości przestrzeni i otworów międzykręgowych oraz likwidację niestabilności. W tym celu konieczne jest wszczepienie do kręgosłupa odpowiednich implantów.

Otwarcie jest nieco większe niż przy mikrodiscektomii, ale dzięki zastosowaniu specjalnych małoinwazyjnych technik uraz operacyjny jest znacznie mniejszy niż w tradycyjnych operacjach stabilizacji. Po wykonaniu dojścia 2-3cm większego niż przy mikrodiscektomii usuwamy zwyrodniałe jądro miażdżyste dążąc do maksymalnego oczyszczenia przestrzeni międzykręgowej. Po oczyszczeniu powierzchni kręgów z pozostałości jadra miażdżystego przy pomocy specjalnego dystraktora (rozszerzacza) próbujemy rozszerzyć przestrzeń międzykręgową przywracając jej prawidłową wielkość. Następnie do rozszerzonej przestrzeni międzykręgowej implantujemy klatkę międzytrzonową w kształcie banana, która układa się w przedniej części przestrzeni międzykręgowej - tam gdzie w kręgosłupie przenoszone są największe obciążenia. Klatka wykonana jest z polimeru o nazwie PEEK (Poly-Ether-Ether-Keton), który ma twardość i sprężystość kości. W klatce wykonane są specjalne otwory, które wypełniamy preparatem stymulującym wzrost kości (Nanostim).

Przestrzeń obok klatki możemy wypełnić wiórkami kostnymi i Nanostimem - dążymy do stworzenia warunków w których przestrzeń międzykręgowa przerośnie kostniną i na stałe zlikwiduje nieprawidłowe ruchy kręgów związane z niestabilnością. W Euroklinice stosujemy 2 typy klatek międzykręgowych, fachowo nazywane TLIF : T-Pal szwajcarskiej firmy Synthes oraz Juliet również szwajcarskiej firmy SpineArt - Alteris. Ostatni etap zabiegu to tak zwana stabilizacja przeznasadowa. Aby klatka TLIF nie przemieściła się i rozwinął się zrost kostny między operowanymi kręgami musimy stworzyć konstrukcję unieruchamiającą kręgi. W tym celu w operowane kręgi wkręcamy tytanowe śruby i mocujemy do nich odpowiednie pręty tworząc pewien rodzaj rusztowania.

Tradycyjne metody stabilizacji przeznasadowej wiążą się z koniecznością szerokiego dostępu operacyjnego i dużego urazu mięśni przykręgosłupowych. Pacjenci przez wiele tygodni odczuwają znaczne dolegliwości w operowanym odcinku kręgosłupa. W Euroklinice stosujemy wyłącznie systemy do przezskórnej techniki implantowania śrub przeznasadowych i łączących prętów. W tej technice uraz mięśni przykręgosłupowych jest minimalny, a pacjent zostaje uruchomiony w pierwszej dobie pooperacyjnej. Przezskórne implantowanie śrub przeznasadowych jest znacznie trudniejsze niż w technice tradycyjnej i wymaga większej ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie. Dla pacjenta, dla którego jest to zdarzenie jednorazowe, zwiększona ekspozycja na promienie RTG nie ma żadnego znaczenia, niestety staje się obciążeniem dla zespołu operującego, który jest narażony na napromienianie wielokrotnie w ciągu miesiąca. Systemy do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, które wykorzystujemy w Euroklinice to Matrix i Romeo szwajcarskich firm Synthes i SpineArt-Alteris. Po zabiegu stabilizacji kręgosłupa, jeśli w trakcie operacji nie było żadnych komplikacji, pacjent jest wypisywany do domu w drugiej dobie pooperacyjnej i jest kierowany do leczenia rehabilitacyjnego.


5. DYNAMICZNA STABILIZACJA MIĘDZYWYROSTKOWA.


StenoFix Synthes
Rys. 5 StenoFix Synthes
źródło: synthes.com
W przypadkach początkowych stadiów zwyrodnienia jądra miażdżystego oraz umiarkowanej stenozy kanału kręgowego jedną z metod leczenia jest implantacja dynamicznego stabilizatora międzykolczystego. Pod kontrolą RTG rozszerzamy przestrzeń między wyrostkami kolczystymi i montujemy odpowiedniej wielkości implant. Założenie tego stabilizatora powoduje odciążenie chorego dyska oraz stawów międzykręgowych, zwiększenie wysokości przestrzeni międzykręgowej, nieznaczne poszerzenie światła kanału kręgowego. Poprawia się odżywianie jądra miażdżystego i dochodzi częściowej jego regeneracji. Również wewnętrzne pęknięcia pierścienia włóknistego mogą się skutecznie wygoić. Zabieg jest bezpieczny, bo nie ma konieczności otwierania kanału kręgowego i nie wykonujemy żadnych manipulacji na korzeniach nerwowych.

Inspace Synthes Spine
Rys. 6 Inspace Synthes Spine
źródło: synthes.com
W Euroklinice stosujemy - w zależności od wskazań - trzy rodzaje wsporników międzywyrostkowych : InSWing polskiej firmy LFC, która w 2008 roku sprzedała patent amerykańskiej firmie Orthofix Spine - Blackstone Medical oraz implanty szwajcarskiej firmy Synthes - StenoFix i In-Space. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym, a czas jego trwania nie przekracza godziny. W przypadku implantacji stabilizatora InSWing oraz StenoFix skórę nacinamy na długości 5-7cm nad kręgosłupem (w zależności od wagi pacjenta i grubości podskórnej tkanki tłuszczowej), następnie delikatnie odpreparowujemy mięśnie przykręgosłupowe. Po usunięciu więzadła z pomiędzy wyrostków kolczystych dobieramy odpowiedni implant i montujemy go.

W przypadku stabilizatora typu In-Space dojście jest wyjątkowo mało obciążające dla pacjenta. Pod kontrolą RTG na bocznej ścianie brzucha nacinamy skórę na długości 1,5 - 2cm
StenoFix Synthes
Rys. 7 InSwing Orthofix Spine
źródło: orthofix-gmbh.de
i jak w metodzie endoskopowej do przestrzeni międzywyrostkowej wprowadzamy tuleje o średnicy 8-14mm. Po odpowiednim rozszerzeniu przestrzeni i ustaleniu wielkości implantu przez ostatnią tuleję implantujemy stabilizator międzywyrostkowy. W niektórych przypadkach bardzo dobry efekt uzyskujemy poprzez połączenia odbarczenia dyska metodą nukleoplastyki lub systemem Disc FX, a następnie podparcie chorego dyska przezskórnym implantem In-Space.

Pacjent w godzinach wieczornych może być uruchomiony i w drugiej dobie po zabiegu wychodzi do domu. Niestety w części przypadków nie ma możliwości implantowania stabilizatora międzywyrostkowego na poziomie L5-S1.


6. DISCEKTOMIA SZYJNA


Cornerstone
Rys. 8 Anatomiczne klatki
międzytrzonowe Cornerstone
źródło: medtronic.com
Zabieg discektomii szyjnej wykonywany jest z małego 3-4cm cięcia w zmarszczce na przedniej powierzchni szyi, co gwarantuje dobry efekt kosmetyczny. Odsłania się przednią powierzchnię kręgosłupa poprzez zsunięcie na bok specjalną rozwórką przełyku. Dalej operacja toczy się z oświetleniem światłowodowym, w lupach powiększających. Usuwa się z przestrzeni międzykręgowej całego dyska dochodząc do zwykle rozbudowanych na tylnych krawędziach trzonów narośli kostnych. Stosując wiertarkę szybkoobrotową z wiertłem diamentowym bezpiecznie usuwa się te narośla (tzw. osteofity) oraz przy pomocy kleszczyków pozostałą część jądra tworzącą przepuklinę, likwidując ucisk na rdzeń kręgowy i korzenie nerwowe.

Ostatnim etapem jest implantacja klatki międzytrzonowej bądź ruchomej protezy dysku. Tylko w wybranych przypadkach skrajnie bocznych wypadnięć jądra miażdżystego można ograniczyć się tylko do usunięcia samego wypadniętego fragmentu, bez konieczności wprowadzania implantu międzykręgowego.
Bryan
Rys. 9 Ruchoma proteza dysku
szyjnego Bryan
źródło: medtronic.com
Najczęściej implantujemy klatkę międzytrzonową wykonaną z PEEKu i wypełnioną substancją stymulującą kostnienie (Nanostim). W nielicznych przypadkach istnieją wskazania do implantacji ruchomej protezy dysku. W Euroklinice stosujemy implanty amerykańskiej firmy Medtronic - klatki międzytrzonowe Cornerstone i protezy dysku typu Bryan.

7. WERTEBROPLASTYKA


Jest to zabieg wypełniania trzonu złamanego kręgu specjalnym cementem kostnym. Dzięki wprowadzeniu cementów o bardzo wysokiej lepkości i niskiej temperaturze polimeryzacji obecnie jest to zabieg bezpieczny. Głównym wskazaniem do wertebroplastyki są świeże złamania kręgów na tle osteoporozy. Wykonujemy ją również w zastarzałych - kilkumiesięcznych złamaniach, które nie chcą się goić powodując poważne dolegliwości bólowe. Inne wskazania to rozległe naczyniaki trzonu kręgu oraz - jako zabieg paliatywny - w przerzutach nowotworowych do kręgosłupa.

Zabieg jest wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, choć jeśli pacjent woli być znieczulony ogólnie można takie znieczulenie przeprowadzić. Po kontrolą RTG przez nasady łuku kręgu do wnętrza trzonu wprowadza się dwie kaniule. Następnie po przygotowaniu cementu, gdy osiągnie on odpowiednią lepkość, przez każdą z kaniuli wstrzykuje się 2-5ml cementu. W ciągu kilkunastu minut cement twardnieje i dolegliwości niemal natychmiast znacznie się zmniejszają. Pacjent na drugi dzień po zabiegu może być wypisany do domu.


Rejestracja do dr M.Maliszewskiego pod numerem telefonu:
(32) 615 57 52
Prosimy dzwonić w dni powszednie w godzinach 1600 - 1900

Wiadomości zamieszczone na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako porada lekarska.