Dr n. med. Mariusz Maliszewski

Specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Umów wizytę:

tel: (32) 615 57 52

Przyjmuje: wt. i śr., w godz. 16:00 – 19:00

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

Zobacz opinie w serwisie ZnanyLekarz.pl

WYKSZTAŁCENIE

 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • II stopień specjalizacji z neurochirurgii i neurotraumatologii
 • tytuł doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska pt.: „Zmienność unaczynienia tętniczego rdzenia kręgowego u człowieka” – rozprawa z wyróżnieniem)

PRAKTYKA

 • Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • Euroklinika w Katowicach-Ligocie
 • Specjalistyczny Gabinet Neurochirurgiczny w Jaworznie

ZAGRANICZNE STAŻE, KURSY I SZKOLENIA

 • Mainz (Niemcy) – 1997
 • Little Rock (USA) – 1997
 • Praga (Czechy) – 2003
 • Barcelona (Hiszpania) – 2005
 • Straubing (Niemcy) – 2005
 • Bruksela (Belgia) – 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014
 • Breda (Holandia) – 2007
 • Austin (USA) – 2007
 • Memphis (USA) – 2007
 • Genewa (Szwajcaria) – 2008
 • Saloniki (Grecja) – 2008
 • Monachium (Niemcy) – 2009
 • Salzburg (Austria) – 2010
 • Portomaso (Malta) – 2010
 • Paryż (Francja) – 2011
 • Bolonia (Włochy) – 2013
 • Bonn (Niemcy) – 2013
 • Strasbourg (Francja) – 2014
 • Newcastle (Wielka Brytania) – 2014
 • Amsterdam (Holandia) – 2014
 • Mediolan (Włochy) – 2014, 2015

CERTYFIKATY KWALIFIKACJI

SPIS PUBLIKACJI

Wykaz prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych:

 1. Unaczynienie tętnicze zgrubienia lędźwiowego i stożka rdzeniowego
  Aleksandrowicz Ryszard, Maliszewski Mariusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1985 T.19 nr 3 s. 254-259.
 2. Nietypowy zespół tętnic bruzdowo-spoidłowych.
  Szyrocka-Szwed Krystyna, Maliszewski Mariusz, Syc Bożena, Macyszyn Grażyna
  Neurol Neurochir.Pol. 1988 T.22 nr 4 s. 343 – 347.
 3. Podostry krwiak nadtwardówkowy.
  Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Lech Arkadiusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1991 T.25 nr 6 s.756-761
 4. Ostry, samoistny krwiak nadtwardówkowy odcinka piersiowego kanału kręgowego.
  Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Powązka Piotr, Wanik Mirosław
  Neurol.Neurochir.Pol. 1992 T.26 nr 2 s.257-261
 5. Tętniak rozwarstwiający tętnicy móżdżkowej tylnej dolnej.
  Kopera Marek, Majchrzak Henryk, Ładziński Piotr, Stech Wojciech, Maliszewski Mariusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1992 T.26 nr 6 s.897-901
 6. Przypadek kłębczaka okolicy lędźwiowej.
  Wanik Mirosław, Majchrzak Henryk, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Maliszewski Mariusz, Ładziński Piotr
  Neurol.Neurochir.Pol. 1993 T.27 nr 1 s.127-129.
 7. The aneurysms of the insular segment of the middle cerebral artery.
  Ładziński Piotr, Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Dragan Tadeusz, Aleksandrowicz Ryszard
  Neurol.Neurochir.Pol. 1993 T.27 supl.2: Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kraków 20-23.06.1992, s.74-80.
 8. The modification of angiographic method of identification of the cortical branches of the middle cerebral artery.
  Ładziński Piotr, Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Kopera Marek, Aleksandrowicz Ryszard
  Neurol.Neurochir.Pol. 1993 T.27 supl.2: Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kraków 20-23.06.1992, s.299-303.
 9. Obszary naczyniowe rdzenia kręgowego.
  Maliszewski Mariusz, Ładziński Piotr, Aleksandrowicz Ryszard, Majchrzak Henryk
  Neurol.Neurochir.Pol. 1994 T.28 nr 6 s.869-881.
 10. Pozaszpikowa erytropoeza w naczyniakach płodowych móżdżku.
  Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk, Ładziński Piotr, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Lech Arkadiusz
  Neurol.Neurochir.Pol. 1995 T.29 nr 5 s.713-722.
 11. Poglądy na etiopatogenezę workowatych tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Ładziński Piotr, Koper Robert, Maliszewski Mariusz, Majchrzak Henryk
  Neurol.Neurochir.Pol. 1996 T.30 nr 4 s.649-657.
 12. Dostęp oczodołowo-jarzmowy i biegunowo-skroniowy do tętniaków podziału tętnicy podstawnej.
  Majchrzak Henryk, Ładziński Piotr, Maliszewski Mariusz
  Przegl.Lek. 1996 T.53 supl.1: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków 20-23.06.1996, s.100-102
 13. Wyniki leczenia złośliwych glejaków mózgu w Oddziale Neurochirurgii w Sosnowcu.
  Maliszewski Mariusz, Kaspera Wojciech, Majchrzak Henryk, Stępień Tomasz, Idzik Mirosław
  Przegl.Lek. 1996 T.53 supl.1: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków 20-23.06.1996, s.239-242
 14. Ocena zmian prędkości przepływu krwi w naczyniach mózgowych metodą TCD u chorych po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych.
  Autorzy: Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak, Tomasz Stępień.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.1997; T.31, nr 3, s.493-507
 15. The accessory anterior cerebral artery : case report and anatomic analysis of vascular anomaly.
  Autorzy: P[iotr] Ładziński, M[ariusz] Maliszewski, H[enryk] Majchrzak.
  Źródło: Surg.Neurol.1997; Vol.48, No.2, p.171-174Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.328
 16. Zastosowanie przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej do oceny prędkości średniej i współczynnika pulsacji w tętnicach wewnątrzczaszkowych u chorych po średnio ciężkim i lekkim urazie głowy.
  Autorzy: W. Kaspera, M[ariusz] Maliszewski, H[enryk] Majchrzak.
  Źródło: Med.Praktyczna – Neurotraumatologia1998; Nr 1, s.51-65.Punktacja ministerstwa: 3.000
 17. Zastosowanie uszypułowanego płata okostnego w plastyce podstawy dołu przedniego czaszki.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr Ładziński, Mirosław Idzik, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.1998; T.32 nr 3, s.563-571.Punktacja ministerstwa: 5.000
 18. Leczenie operacyjne guzów śródrdzeniowych.
  Autorzy: Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: W: Problemy Współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii. / Red.: S. Nowak, R. Żukiel
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1998
  Opis fizyczny: s.297-303.Punktacja ministerstwa: 6.000
 19. Leczenie operacyjne guzów śródrdzeniowych – doniesienie wstępne.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak, Paweł Gruenpeter, Marek Nowaczenko, Piotr Ładziński.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.1999; T.33 nr 4, s.857-872.Punktacja ministerstwa: 5.000
 20. Occlusion of radicular arteries – reasons, consequences and anastomotic substitution pathways.
  Autorzy: M[ariusz] Maliszewski, P[iotr] Ładziński, R[yszard] Aleksandrowicz, H[enryk] Majchrzak, G[rażyna] Bierzyńska-Macyszyn, J[oanna] Wolańska-Karut.
  Źródło: Spinal Cord1999; Vol.37 No.10, p.710-716.Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.986
  Punktacja ministerstwa: 15.000
 21. Is extramedullary hematopoiesis in cerebellar hemangioblastomas common?
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Piotr Ładziński.
  Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2000; Vol.9 No.4 Suppl.1, p.21-24.Punktacja ministerstwa: 5.000
 22. Relationship between variability of the dvision and aneurysms of pericallosal artery.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2000; Vol.9 No.4 Suppl.1, p.41-46.Punktacja ministerstwa: 5.000
 23. Approaches to posterior circulation aneurysms and results of the operations.
  Autorzy: Henryk Majchrzak, Piotr Ładziński, Marek Kopera, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 6 supl.6, s.27-34.
  Uwagi: 4th Polish-German Neurosurgical Meeting, Krzyżowa 20-22.10.2000Punktacja ministerstwa: 5.000
 24. Przypadek złożonych nieprawidłowości rozwojowych i tętniaka przedniej części koła tętniczego mózgu.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 1, s.177-185.Punktacja ministerstwa: 5.000
 25. Zespół zakotwiczonego rdzenia kręgowego u dorosłych.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 6, sd.1269-1279.Punktacja ministerstwa: 5.000
 26. Zewnątrzoponowy naczyniako-włókniako-tłuszczak kanału kręgowego.
  Tytuł angielski: Epidural angiofibrolipoma of the spinal canal.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski, Adam Sikora, Joanna Wolańska-Karut.
  Źródło: Chir.Pol. / Pol.Surg.2001; T.3 nr 1, s.35-43.Punktacja ministerstwa: 5.000
 27. Próba zastosowania błony przeciwzrostowej Gore-Tex w operacjach dyskopatii lędźwiowych.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Michał Tymowski, Paweł Lelek, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2004; T.38 nr 4, s.271-277.Punktacja ministerstwa: 5.000
 28. Samoistna przepuklina rdzenia kręgowego – rzadka przyczyna zespołu Brown-Sequarda.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2004; T.38 nr 3, s.215-219.Punktacja ministerstwa: 5.000
 29. Wyniki leczenia operacyjnego glejaków śródrdzeniowych.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2004; T.38 nr 6, s.483-488.Punktacja ministerstwa: 5.000
 30. Variability of the division of the cortical branches of the posterior cerebral artery.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Anat.Rec.Part A2005; Vol.282A, No.1, p.74-82Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.807
  Punktacja ministerstwa: 32.000
 31. Stabilizacja szyjno-potyliczna w chirurgicznym leczeniu patologii pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2005; T.39 nr 3, s.188-194.Punktacja ministerstwa: 9.000
 32. Leczenie operacyjne guzów śródrdzeniowych z zastosowaniem methylprednizolonu – doniesienie wstępne.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Henryk Majchrzak.
  Źródło: Wiad.Lek.2006; T.59 nr 7-8, s.481-485.Punktacja ministerstwa: 6.000
 33. Direct and remote outcome after treatment of tumors involving the cavernous sinus and its surroundings.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak, Wojciech Kaspera, Michał Tymowski, Piotr Adamczyk.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2008; T.42, nr 5, s.402-415.Punktacja ministerstwa: 9.000
 34. Dostęp boczny do zatoki jamistej i jej otoczenia – analiza techniki operacyjnej w oparciu o symulacje na zwłokach.
  Tytuł angielski: Lateral approach to the cavernous sinus and its surroundings – analysis of surgical technique based on cadaver simulations.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2008; T.42, nr 5, s.431-440.Punktacja ministerstwa: 9.000
 35. Direct and remote outcome after treatment of tumours involving the central skull base with the extended subfrontal approach.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski, Piotr Adamczyk.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2009; Vol.43, nr 1, s.22-35Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 36. Dostęp podczołowy rozszerzony do centralnej części podstawy czaszki – analiza techniki operacyjnej w oparciu o symulacje na zwłokach.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2009; Vol.43, nr 1, s.59-70Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 37. Direct and remote outcome after treatment of tumours involving the subtemporal fossa and related structures with the extended subtemporal approach.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Cezary Szymczyk, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Adam Maciejewski, Janusz Wierzgoń, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski, Piotr Adamczyk.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, nr 2, s.148-158Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 38. Dostęp czołowo-skroniowo-oczodołówo-jarzmowy – analiza techniki operacyjnej na podstawie symulacji na zwłokach.
  Tytuł angielski: Fronto-temporo-orbito-zygomatic approach – analysis of the surgical technique on cadaver simulations.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, nr 5, s.492-503Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 39. Dostęp podskroniowy rozszerzony do dołu podskroniowego i jego otoczenia – analiza techniki operacyjnej na podstawie symulacji na zwłokach.
  Tytuł angielski: Extended subtemporal approach to the subtemporal fossa and related structures – analysis of the surgical technique based on cadaver simulation.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, nr 2, s.159-171Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 40. Śluzowiaki i ropniako-śluzowiaki penetrujące do jamy czaszki i oczodołu.
  Autorzy: Mariusz Maliszewski, Piotr Ładziński, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol. 2011; 45, 4: 342–350Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 41. Dostęp do otworu szyjnego i jego otoczenia – analiza techniki operacyjnej w oparciu o symulacje na zwłokach.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol. 2011; 45, 3: 260–274Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 42. Bezpośrednie i odległe wyniki leczenia przyzwojaków otworu szyjnego z wykorzystaniem różnych zakresów dostępu operacyjnego
  Autorzy: Piotr Ładziński, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak.
  Źródło: Neurol.Neurochir.Pol. 2011; 45, 3: 213–225Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.448
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 43. Intracranial subdural hematoma and pneumocephalus after spinal instrumentation of myelodysplastic scoliosis.
  Autorzy: Roman Nowak, Mariusz Maliszewski, Lech Krawczyk
  Źródło: Journal of Pediatric Orthopaedics B 2011 Jan;20(1):41-5.Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.66
 44. Dostęp przezkłykciowy częściowy – analiza techniki operacyjnej na podstawie symulacji na zwłokach
  Autorzy: Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski
  Źródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 3: 245-256
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja ministerstwa: 13.000
 45. Bezpośrednie i odległe wyniki leczenia oponiaków przedniej części pogranicza czaszkowo-szyjnego z wykorzystaniem dostępu przezkłykciowego częściowego.
  Autorzy: Piotr Ładziński, Henryk Majchrzak, Wojciech Kaspera, Mariusz Maliszewski, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski, Piotr Adamczyk
  Źródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 3: 205-215
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja ministerstwa: 13.000